Staphorst Hartveilig 

Boer Staphorst ondersteunt van harte de inspanning van de Stichting AED gemeente Staphorst om Staphorst, Rouveen, IJhorst en Punthorst hartveilig te maken. Door te zorgen dat er 24 uren per dag en 7 dagen per week op diverse locaties in onze gemeente AED’s beschikbaar komen, kunnen burgerhulpverleners snel en adequaat een reanimatie slachtoffer helpen. Omdat de inzet van een AED in de eerste minuten na een hartstilstand cruciaal kan zijn voor de overlevingskansen van reanimatie slachtoffers, is het van groot belang dat AED’s altijd beschikbaar zijn. Daarom heeft Jouk Boer, algemeen directeur van Boer Staphorst BV en actief lid van de vrijwillige brandweer, besloten zijn AED beschikbaar te stellen.

Door de AED in plaats van in het pand, in een geconditioneerde kast buiten aan het pand te hangen, draagt Boer Staphorst BV bij aan het doel van de Stichting AED gemeente Staphorst. De AED en de buitenkast blijven eigendom van Boer Staphorst BV, maar zij stelt die beschikbaar aan de burgerhulpverleners van Staphorst. Johan Bert Boonstra, commercieel directeur van Boer Staphorst BV, zet deze daad kracht bij door de AED symbolisch te overhandigen aan Roelof Tuin, voorzitter van de Stichting AED Gemeente Staphorst.

Er is nog meer goed nieuws, de Rabobank heeft aan de dorpsraad van Rouveen geld beschikbaar gesteld om Rouveen leefbaar te houden en leefbaarder te maken. Het bestuur van dorpsraad Rouveen steunt het initiatief van de Stichting AED Staphorst en heeft van dat geld € 10.000,- beschikbaar gesteld voor geconditioneerde buitenkasten. Daarmee kan Rouveen van De Lichtmis tot de grens met Staphorst voorzien worden van tenminste zes locaties waar een AED 24 uren per dag en dat 7 dagen per week beschikbaar is. De Stichting AED gemeente Staphorst gaat dit project vormgeven en hoop dat dit geweldige initiatief navolging krijgt. Voor meer info over de Stichting AED Staphorst verwijzen wij u naar de website