Kerken in Rouveen helpen AED stichting

Met het plaatsen van een AED in een buitenkast aan het kerkgebouw van de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk aan de Esdoornlaan is het AED project in Rouveen voltooid. De Dorpsraad Rouveen stelde via een fonds van de Rabobank een budget voor dit project beschikbaar. Dat budget was voldoende om zeven geconditioneerde AED buitenkasten inclusief plaatsing te financieren. In samenwerking met de stichting AED gemeente Staphorst is gezocht naar geschikte locaties, de beschikbare AED’s en sponsors voor de aanschaf van AED’s op locaties waar die nog niet aanwezig waren. 



De Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland, De Hervormde Gemeente en de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk, alle drie kerkelijke gemeenten in Rouveen, hebben hun AED belangeloos beschikbaar gesteld. Daardoor konden op die drie locaties de AED’s buiten aan de gebouwen geplaatst worden waardoor ze 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar zijn. De drie kerken uit Rouveen tonen hiermee hun betrokkenheid op het welzijn van de Rouveense bewoners. De bijdrage van de drie kerken, de ondernemers, de sponsors, de Dorpsraad en de Rabobank hebben de AED stichting geholpen het AED project in Rouveen succesvol af te ronden. De AED stichting heeft als doel om de gemeente Staphorst “Hartveilig” te maken en wil dit behaalde succes in Rouveen graag voortzetten in de hele gemeente. Natuurlijk kan zij dit niet alleen en heeft daarbij uw hulp nodig. Hoe u kunt helpen kunt u lezen op de site van de AED stichting.

Ook informatie over de AED locaties in de gemeente Staphorst, wat een AED is, wat HartslagNu is en wat de AED stichting doet kunt u vinden op de site www.aedstaphorst.nl Op de bijgaande foto’s kunt u zien hoe de AED’s symbolisch overgedragen worden aan de bewoners van Rouveen. Dit wordt gedaan door de vertegenwoordigers van de drie kerken die hun AED overdragen aan Els Buitenhuis, bestuurslid van de AED stichting onder toezicht van Klaas Veerman, voorzitter van de dorpsraad Rouveen.

De overhandiging van de AED door de Oud Gereformeerde Gemeente aan Els Buitenhuis van de Stichting AED Staphorst.